Corporate Lawyer

Job Category: Corporate
Location: Nicosia
Position: Corporate Lawyer
Type Of Employment: Full Time

H ΣΚΟΡΔΗΣ, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

Η Σκορδής, Παπαπέτρου & Σια Δ.Ε.Π.Ε. είναι Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που ελέγχεται από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο , παρέχοντας υπηρεσίες σε πελάτες τόσο στην Κύπρο όσο και παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1973. Η Εταιρεία, ατενίζει το μέλλον με σιγουριά στη βάση σχεδόν δύο αιώνων, συνολικά, ιστορίας, πρακτικής και τεχνογνωσίας με 36 δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, 16 κατ’ οίκον καταρτισμένους επαγγελματίες συναφών κλάδων και περίπου 55 παρανομικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό με γραφεία σε Λευκωσία, Αθήνα και Βαλέτα.

Ευκαιρία Καριέρας

Ως μέρος του σχεδίου της για περαιτέρω εμπλουτισμό και επέκταση του δικαστηριακού της τμήματος κτίζοντας πάνω στην πολυετή της εμπειρία στην επιτυχή εκπροσώπηση πελατών από την Κύπρο και το εξωτερικό στον χειρισμό περίπλοκων και προβεβλημένων υποθέσεων, η Σκορδής, Παπαπέτρου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. επιθυμεί να προσθέσει ένα δυναμικό και  αφοσιωμένο Εταιρικό και Εμπορικό δικηγόρο στην ομάδα Εταιρικών Υπηρεσιών της.

Καθήκοντα και ευθύνες

 • Σύνταξη, επανεξέταση και διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της ασφάλειας, της πώλησης, αγοράς και της συμφωνίας μετοχών.
 • Παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με τη σύσταση, τις υποχρεώσεις αναφοράς, τη διοίκηση, την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση εταιρειών.
 • Ανάληψη ασκήσεων νομικής δέουσας επιμέλειας εξέταση περίπλοκων συμφωνιών και πολλαπλών εγγράφων, εντόπιση βασικών ζητημάτων και προσφορα σταθερών και ρεαλιστικών συμβουλών και λύσεις στου πελάτες
 • Να είναι σε θέση να συμμετέχει και να χειρίζεται συναλλακτικές, διασυνοριακές εργασίες και να διεξάγει με σιγοθριά συναντήσεις με πελάτες, αντισυμβαλλόμενοθς και τους συμβούλους τους
 • Δημιοργία / εκκαθάριση εταιρειών, αλλαγές με μετόχους και έσοδα, είσπραξη μερισμάτων και εσόδων
 • Υποστήριξη των εταιριών διαδικασιών της εταιρείας
 • Αλληλεπιδράσεις με τράπεζες και συστήματα πληρωμών
 • Σύνταξη και διαπραγμάτευση εσωτερικών συμφωνιών
 • Αλληλεπίδραση με φορολογικούς και άλλους κρατικούς φορείς

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο νομικής Ηνωμένου Βασιλείου
 • Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
 • Τουλάχιστον 2ετής πείρα στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων και/ή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και/ ή της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και/ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • Μεταπτυχιακό ή επαγγελματικό προσόν θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Άριστη  γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή).
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office.

Αμοιβή και Οφέλη

 • Θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο αμοιβής και ωφελημάτων ανάλογα  με τα προσόντα και την πείρα του υποψηφίου.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε κορυφαία δικηγορική εταιρεία.
 • Ενθαρρύνεται η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.
 • Επαγγελματικό, θετικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας.
 • Ταμείο Πρόνοιας (Προαιρετικό).
 • Ιατρική Ασφάλεια (Προαιρετική).
 • Eλεύθερο απόγευμα Παρασκευής

Διαδικασία Αίτησης

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, στείλτε το βιογραφικό σας.

Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

This job is no longer accepting applications.
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com